Om Stångå rörservice

Stångå Rörservice AB är ett av Östergötlands ledande företag inom vs samt kyl branschen och har drygt 80 anställda. Ungefär hälften av våra montörer arbetar med service- och underhållsarbeten, medan den andra hälften jobbar med större entreprenader inom renovering och nyproduktion. Vårt huvudkontor finns i Linköping, men vi har även filialer i Kinda, Åtvidaberg, Mjölby, Motala och Östersund. Vi får det att fungera med våra VVS-tekniker och rörmokare.

miljö och kvalitet

Stångå Rörservice har certifierats enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015. Det betyder att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra kvaliteten för kunderna, och lever upp till tuffa miljökrav.

Vi har som mål att minska andelen fossila bränslen i våra egna servicebilar. Samtidigt siktar vi på att bli ännu bättre på att spara energi åt våra kunder.

Samtliga montörer på Stångå Rörservice har vvs-certifikat och är certifierade för Säker Vatteninstallation samt Heta arbeten. Vi har även montörer med svetslicens samt kylbehörighet.

Vår miljö-och kvalitetspolicy

  • Våra åtaganden ska motsvara beställarnas behov, krav och förväntningar.
  • Genom ett kvalitetsstyrt lagarbete utför vi avtalade arbeten på godkänt sätt och inom överenskommen tid och överenskommet pris.
  • Arbetet kommer att utföras på ett ansvarsfullt sätt genom att vi ska följa rutiner och instruktioner. Vi kommer att följa upp vårt arbete så att det ständigt förbättras.
  • Vi åtar oss att följa lagar, förordningar och andra relevanta krav.
  • Vi ska planera vårt arbete för att förebygga och minska de skadliga utsläppen samt ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt för att skydda vår miljö.
  • Vi ska påverka våra leverantörer, entreprenörer och intressenter för att uppnå bättre kvalitet och miljö.

Var behöver du hjälp?

Våra rörmokare finns representerade på ett flertal orter. Välj din ort här: